Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Vzájemná práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s obchodními podmínkami seznámil a souhlasí s nimi.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu topochrannarouska.cz je Oldřich Dvořák, Chotěboř Ev. č. 260, 58301 Chotěboř. IČ: 69849901.
_____

2. Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu topochrannarouska.cz odeslaná (popř. prostřednictvím emailu) objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky.

Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu.

Kupní smlouva je po uzavření archivována pouze po dobu nezbytně nutnou pro její vyřízení, přičemž po tuto dobu je možné ji na písemnou žádost spotřebitele zpřístupnit. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání.

3. Odstoupení spotřebitele od smlouvy

Spotřebitel nemá právo odstoupit od smlouvy neboť charakter zboží to vylučuje z hygienických důvodů.
Pokud je však zboží v původním obalu, nerozbalené a nepoužité, tak zboží vezmeme zpět a vrátíme peníze za samotné zboží. Kontaktujte nás.

4. Platební podmínky a dodací podmínky

Možnosti platby za zboží:

·       Dobírka

·       Platební kartou

·       Google Pay a Apple Pay

 

Zboží se Prodávající zavazuje expedovat v co nejkratším termínu.

5. Záruka za jakost zboží

    Záruka za zboží je poskytována po dobu 2 let.

Lhůta začíná běžet dnem odeslání zboží ke spotřebiteli. Záruka se vztahuje na jakost zboží. Provozovatel nezodpovídá za funkčnost zboží, která má individuální charakter.

Spotřebitel uplatní záruku (reklamaci) odesláním elektronické zprávy obchodu (viz stránka Kontakt na topochrannarouska.cz) a uvede:

    emailovou adresu

    jaké zboží reklamuje

    popis vady

    celé jméno

    adresu na kterou chce bezvadné zboží zaslat vč. uvedení země

Reklamace bude vyřízena do 30 dnů. V případě kladného posouzení bude zasláno Spotřebiteli nové bezvadné zboží.

Tato záruka platí jak pro Spotřebitele, tak Kupujícího který není spotřebitelem (velkoobchodní partner, B2B).

 

6. Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny výrobků a služeb jsou konečné.

7. Ochrana osobních údajů

Veškeré osobní údaje, které jsou prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům, vyjma případů nutných k realizaci kupní smlouvy (např. pro účely doručení zboží)  a bude s nimi nakládáno v souladu s platným zákonem o ochraně osobních údajů.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

Kupující vstupem na webové stránky topochrannarouska.cz souhlasí s ukládáním tzv. cookies a pixelových tagů v jeho počítači.

Podmínky ochrany osobních údajů

Podmínky ukládání tzv. cookies

8. Elektronická fakturace

Na vyžádání je spotřebiteli vystaven doklad o zakázce formou elektronické faktury zaslané na emailovou adresu.

9. Závěrečné ujednání

Strany sjednávají, že se vztah řídí právním řádem země, kam je zboží doručeno.

Veškeré spory vzniklé mezi Prodejcem a Spotřebitelem (Kupujícím) se strany dohodly řešit mimosoudním řízením, tedy dohodou.

Pokud se smluvní strany nedohodnou mezi sebou, je případným subjektem k vyřizování mimosoudních stížností kupujícího příslušná organizace zastupující tuto úlohu v zemi kupujícího.
V rámci zemí Evropské Unie je možné použít ODR platformu.

Tyto obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 16. října roku 2020.